Становлення кібербезпеки країн Скандинавії

АП 65
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. ГЕНЕЗА КІБЕРБЕЗПЕКИ ЯК САМОСТІЙНОГО ЯВИЩА3
1.1 Важливість інформаційної безпеки в інформаційну добу3
1.2 Генеза поняття «кібербезпека» та підходи різних авторів6
1.3 Основні складові кібербезпеки12
Висновки до розділу15
РОЗДІЛ 2. КІБЕРБЕЗПЕКА КРІЇН СКАНДИНАВІЇ16
2.1. Опис європейських документів по кібербезпеці16
2.2. Розвиток кібербезпеки Фінляндії17
2.3 Стан кібербезпеки Швеції22
2.4 Стан кібербезпеки Норвегії23
2.5 Вплив розвитку кібербезпеки скандинавських країн на європейські країни (співробітництво у цій сфері)24
Висновки до розділу28
РОЗДІЛ 3. ГЕНЕЗА КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ПОРІВНЯННІ З КРАЇНАМИ СКАНДИНАВІЇ29
3.1 Перші кроки до розвитку кібербезпеки в Україні29
3.2 Нормативно-правова база та відповідальні органи за кібербезпеку України31
3.3 Загальні проблеми кібербезпеки України36
ВИСНОВКИ40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ41Сучасні реалії постіндустріального суспільства, зумовлені значним ростом інформації, відкривають ще одну сферу життєдіяльності людини - інформаційну. Інформація в сучасному світі активно впливає на всі сфери життєдіяльності не тільки окремих суспільств і держав, але і усього світового співтовариства. Жодна сфера життя сучасного суспільства не може функціонувати без розвинутої інформаційної структури. Проникаючи в усі сфери діяльності держави, інформація здобуває конкретне політичне, матеріальне і вартісне вираження. Нині жодна сфера життя не тільки окремих суспільств і держав, але і усього світового співтовариства не може функціонувати без розвинутої інформаційної структури. Проникаючи в усі сфери діяльності держави, інформація здобуває конкретне політичне, матеріальне і вартісне вираження. Йде об´єктивний процес становлення інформаційного суспільства, у якому інформаційна діяльність є основою економічного процвітання і благополуччя [9].
Сьогодні інформація набуває матеріальної форми і володіння нею стає дуже важливим. До реалізації будь-які, цілком «матеріальні», рішення зараз випробовуються в інформаційній сфері. Аналізуючи зміст та роль інформації у сучасному світі, американський дослідник Маршалл Маклюен виводить тезу: «Істинно тотальна війна - це війна за допомогою інформації». Саме він першим проголосив, що в наш час економічні зв’язки і відносини усе більше набирають форму обміну знаннями, а не обміну товарами. А засоби масової комунікації самі є новими «природними ресурсами», що збільшують багатства суспільства. Тобто боротьба за капітал, простори збуту та інше відходять на другий план, а головним зараз стає доступ до інформаційних ресурсів, знань, що призводить до того, що війни ведуться вже більше в інформаційному просторі та за допомогою інформаційних видів озброєнь. Глобалізація інформаційних ресурсів стає визначальним фактором існування та виживання сучасної цивілізації


Цена: 250 руб.

Купить или узнать подробнее← Назад на главную страницу