Використання анімації у слайдових презентаціях 2 часть

Эта работа очень большая и при упаковке в архив пришлось ее разделит на две части. Общая стоимость диплома 1000 руб. Скачайте в папку оба архива а затем откройте первый архив.
Тема Сучасне використання анімації у слайдових презентаціях PowerPoint
ВСТУП….……………………………………………………………………...3
ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………...6
Розділ I. Загальні принципи створення мультимедійних презентацій та слайд-шоу засобами програми PowerPoint6
2.1.З історії PowerРoint6
2.1.Основні властивості та можливості PowerРoint8
2.2.Структура документів PowerPoint11
2.3.Основні відомості про анімацію у презентації14
2.4.Навіщо використовувати анімацію PowerPoint?16
2.5.Переходи між слайдами16
2.6.Анімація об’єктів слайда21
Установлення часу початку й тривалості анімаційного ефекту33
Робота з кількома анімаційними ефектами34
2.7.Створення презентації з тригерами36
2.8.Поради щодо використання анімації в презентаціях38
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА40
ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРОМ42
ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ53
ДОДАТКИ56
Рекомендації щодо оформлення презентації56
Додаткові вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)57


ВСТУП
В даний час розвиток комп’ютерних технологій дозволяє вирішувати широке коло завдань, як в домашньому застосуванні, так і в області бізнесу. На світовому ринку програмних продуктів користувачам пропонуються спеціалізовані програми і цілі інтегровані пакети програм, що відповідають все зростаючим запитам їх споживачів.
Широким попитом користується ряд прикладних програм, що спрямовані на створення мультимедійних презентацій. Але однією з найбільш ефективних, з точки зору швидкості та простоти засвоєння навиків роботи і функціональних можливостей, є Microsoft PowerPoint, що входить до складу пакету офісних прикладних програм Microsoft Office. Програма дає можливість створювати файли електронних презентацій, доповідей листівок, електронних навчальних посібників, готувати матеріали для конференцій, оформляти службові повідомлення, створювати рекламні слайд-шоу та інше. Користувачі PowerPoint можуть не лише створювати, редагувати, друкувати та демонструвати презентації на моніторі комп’ютера чи проектора, але й публікувати їх в Інтернеті у якості Web-сторінки.
Під презентацією (від англійського present – представляти) розуміють саме передачу, представлення аудиторії ідей, планів, розробок тощо. Іншими словами, презентація – це демонстраційні матеріали для майже кожного публічного виступу, від доповіді керівництву до лекції у навчальному закладі. Комп’ютерна презентація – це файл, у якому такі матеріали зібрані і подані у зручному для сприйняття вигляді з застосуванням різних мультимедійних ефектів. Подібно тому як текстовий документ складається зі сторінок, файл презентації складається з окремих кадрів або слайдів. Ці слайди можна не тільки виводити на екран комп’ютера чи спеціального проектора по ходу виступу, але і надрукувати на папері. Переваги такої презентації в порівнянні з купою плакатів очевидні:
?послідовність подання матеріалу: за допомогою слайдів, що змінюють один одного на екрані, утримувати увагу аудиторії набагато легше, ніж бігаючи з указкою між розвішаних по всьому залу плакатів, тим більше, комп’ютерні презентації дозволяють швидко повернутися до кожного з уже розглянутих питань або зовсім змінити послідовність викладення;
?конспект: презентація – це не тільки те, що бачить і чує аудиторія, але і замітки для виступаючого: про що не забути, як розставити акценти. Ці замітки бачить тільки доповідач: вони виводяться на екран комп’ютера;
?мультимедійні ефекти: слайд презентації – не просте зображення. У ньому, як і в будь-якому комп’ютерному документі, можуть бути елементи анімації, аудіо- і відео- фрагменти;
?копіювання: можна створити – і досить швидко потрібну кількість копій електронної презентації;
?транспортабельність: флешка з презентацією набагато компактніше купи плакатів і набагато менше постраждає від частих подорожей на різні «заходи». Більш того, файл презентації можна переслати по електронній пошті, а якщо є необхідне устаткування – і зовсім перенести виступ у Інтернет і не втрачати час на роз’їзди.
Актуальність дипломної роботи полягає в тому, щоб опанувати сучасне застосування анімації в PowerPoint і навчитися її використовувати в повсякденному житті.
Мета дипломної роботи: сформувати уявлення про анімацію в редакторі презентацій, її види, про можливості і переваги анімації в програмі PowerPoint.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
1.Вивчити і проаналізувати літературу з даної теми.
2.Вивчити можливості застосування анімації в PowerPoint 2016;
3.Сформувати вміння та навички створення анімації в PowerPoint 2016;
4.Розробити власну презентацію з використанням анімації в PowerPoint.
Об’єктом дипломної роботи є аналіз анімаційних можливостей програми Microsoft PowerPoint 2016 року.
Предметом дипломної роботи є програма Microsoft PowerPoint 2016 року.Цена: 500 руб.

Купить или узнать подробнее← Назад на главную страницу